Access

MAP

Okukussharo Onsen Lamp inn Mori Tsubetsu

Adress: 738 Kamisato, Tsubetsu-cho, Abashiri-gun, Hokkaido 092-0222, Japan

Tel: +81-152-76-3333
Fax: +81-152-76-3311